ZWROT PODATKU Z NIEMIEC

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Niemczech w ciągu ostatnich 4 lat możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego przez siebie podatku dochodowego. Głównym warunkiem ubiegania się o zwrot podatku za pracę na terenie Niemiec jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, którą otrzymujesz od pracodawcy.

Pamiętaj, że za dany rok podatkowy masz obowiązek złożenia zeznania podatkowego, gdy:
- pracowałeś u 2 lub więcej pracodawców;
- posiadasz III klasę podatkową;
- pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie oraz wynagrodzenie chorobowe w kwocie powyżej 410 Euro rocznie.